Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomende leven. Het zal zegevieren, zoo wij er ons geheel aan geven; zoo wij niet meenen het aireede in volmaaktheid te kennen en te bezitten, maar zoo wij er naar jagen of wij het in zijne volle diepte en kracht mochten grijpen, en bovenal zoo wij er innerlijk, in het diepste van ons wezen, door gegrepen zijn en niet wij leven en denken en heerschen, maar Christus leeft en denkt en heerscht in ons.

Dan zullen wij ook in het voortreffelijke werk der opvoeding het goede nemen, waar wij het vinden, 't zij het oud is, maar wel beproefd, of nieuw, voor zoover het, in overeenstemming met ons beginsel, voldoet aan de billijke eischen, die de veranderde tijden stellen; en altijd zullen we, naar de gaven ons geschonken, ook hierin trachten tot de volmaaktheid voort te varen.

Sluiten