Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roept en ontferming, zoo voor zich als voor het volk des Heeren. Gij vindt het opgeteekend in onzen

Tekst: Psalm 51 : 20.

Doe wel hij Zion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jerusalem op!

Wij vinden hier eene bede voor de Gemeente des Heeren. Laat ons, deze bede ontvouwend, overwegen:

1) dat zij voortkomt uit een voor God verbroken en verslagen hart,

2) dat zij zoekt het waarachtig heil der Gemeente,

3) dat zij daartoe pleit op des Hoeren eeuwige ontferming.

Gebed.

Tusschenzang: Gezang 8:5 en 6.

Uzelv' genoeg, Uzelv' gelijk,

Schoon alles buiten IJ bezwijk',

Schoon werelden verouden,

Gij blijft: Uw Evangeliewoord Zal eeuwig met U ongestoord Zijn kracht en stand behouden

Dat berg en heuvel nedcrstort',

Dat klip en rots verbrijzeld word',

Dat aard en zee verdwijnen;

O God! Uw eeuwig heilverbond Rust op een' onverwrikbren grond,

Dien niets kan ondermijnen.

„Doe wel bij Zion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jerusalem op!'' Dat is

Sluiten