Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(72}

Ingelse en Lous openlijk ingehuldigd, en tegen 31 Augustus werd een groote feestoptocht georganiseerd. Met dé prinsenvlag voorop reden de beschuldigden en hunne vrouwen, met een gevolg van wel 100 wagens vol bazen en bazinnes in triumf eerst naar Vlissingen, toen naar Middelburg — waar ze pleisterden in de Abdij — en eindelijk naar Vere, en sedert werd in Walcheren gezongen in erbarmelijk kreupelrijm het Gedenk-digt op de groote bijeenkomste dag van de ingekomen gebannenen op 31 Augustus 1787 , op een aangename Vois, uitgegeven met 't onderschrift: nBoor een opreehte Oranjeoriendt — wordt u dit nu toegediend". ')

M. H. Ik vlei mij, dat ik U heb doen leven in 't jaar, dat ik mij voorgenomen had U te beschrijven. We hebben allerlei menschelijke zwakheid gezien; zeldzame mengeling van goed en kwaad, van vrijheidszin en onverdraagzaamheid, van zelfmisleiding en van waarheid. Doch door de dwarreling der motieven leidt God de menscheid voort, en de historie, recht bezien, toont ons ad gloriam Dei, de gouden lijn van de onder alle schommeling door voortschreidende ontwikkeling der christelijke d. i. der waarlijk menschelijke beschaving. Zij daaraan mede te werken ook 't voorrecht en de eer van ons Zeeuwsch Genootschap.

ij Dit lied heeft tot bezitter den heer C. de Neef alhier. In 1791 werd Adkiaan Janse Dane als Oranjedichter veroordeeld blijkens 't b. a. ProcesVerbaal.

Sluiten