Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haalde schrijver1-) dat de grootste gevaren onze maatschappij, beschaving, wetenschap waarlijk niet van de zijde der Kerk bedreigen; als onze biblotheken, akademiën, musea in vlammen moeten opgaan, — men denke aan de commune van 1871 — dan zal de brand niet ontstoken worden door de kaarsen der kathedralen.

IV.

Dat het Katholicisme nog een groote geestelijke macht is, maar eene die lang niet op alle gemoederen vat heeft: dit heeft Mrs. Humphry Wardin eenharer beste romans, Helbeck of Barmisdale voortreffelijk uitgebeeld; des te voortreffelijker omdat zij geen poging doet de „questie" volledig te behandelen, maar in een bijzonder geval, in een paar scherp geteekende figuren het ontroerende van het conflict tusschen de katholieke kerk en een strooming in het moderne leven doet gevoelen.

Een jong meisje vol geest, hart, talent, zielenadel, maar zonder inhoud of vastheid, opgegroeid in een atmosfeer van twijfel, waar zij „no training moral or intellectual" ontving, (p. 110) wordt door innige liefde getrokken tot een man van vast, onwrikbaar katholiek geloof. Een band zonder deelgenootschap in het hoogste kan tusschen deze twee niet bestaan allerminst is huichelen haar mogelijk, ook hunkert zij naar meer dan naar aardsche liefde, zij gevoelt maar al te zeer het gemis aan overtuiging, het ledig van haar geest in smartelijke vergelijking met wat zij van de toewijding en de kracht van het katholieke geloof ziet. Toch is het haar onmogelijk den beslissenden stap te doen; haar stuit het harde, onmenschelijke, de offers die de Kerk eischt of althans aanbeveelt, haar stuit niet minder hetgeen .zij alleen als bijgeloof en leugen kan minachten: zoo menig materialistisch bijmengsel in het leven der Roomschen. Onweerstaanbaar wordt zij beurtelings aangetrokken en

1) An. Leroy-Beaulieu: La papauté, le socialisme, Préface III.

Sluiten