Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Alzoo, flat alleen de volkomene genoegdoening en gerechtigheid Christi mij door God wordt toegerekend, waardoor mij mijne zonden vergeven worden, en ik een erfgenaam word des eeuwigen levens ; en dat ik de gerechtigheid en heiligheid Christi niet anders, dan alleen door het geloof, mij kan toeeigen en.

ggste Vr. Kunnen wij dan niet door onze werken en vroomheid rechtvaardig en zalig worden ?

Antw. Neen, want ook ons beste werk is voor den Heiligen God bevlekt, en wat is er, dat wij niet ontvangen hebben ? !

39ste Vr. Zal God dan toch de goede werken in dezen tijd en eeuwig beloonen ?

Antw. Ja zeker; maar deze belooning geschiedt niet, omdat wij het verdiend hebben, maar omdat God zoo goedertieren is, want alzoo spreekt onze Heere, Luk. 17 : 10: „Wanneer gij alles gedaan hebt, wat u bevolen is, zoo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan, wat wij schuldig waren".

40stc Vr. Wie werkt dat geloof in u?

Antw. De Heilige Geest.

41st,: Vr. Boor welk middel ?

Antw. Door het gehoor van het gepredikte Woord.

42,le Vr. Hoe versterkt Hij dat geloof?

Antw. Door datzelfde gepredikte Woord en het

Sluiten