Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geesten gedeeld. De eerste opinie wordt als noodzakelijke consequentie der beleden levensbeschouwing door een aanzienlijke volksgroep verdedigd. Die volksgroep zet door erkend waardevolle daden aan die overtuiging kracht bij. Van rechtswege beschikt de Staat over den effectus civilis. Mag nu de Staat over dat recht disponeeren öf willekeurig óf op gronden van opportuniteit, en zoo eene wel gefundeerde overtuiging trachten te breken door sociale machtsmiddelen ? Zonder twijfel: neen. Hier is zedelijke verplichting. De Staat geve èn effectus civilis aan bijzondere Universiteiten èn gelegenheid tot aanvulling door bijzondere leerstoelen voor wie meenen dat dit de voorkeur verdient. Niet de machtsdaad van den Staat, de worsteling der partijen zelf moet dezen strijd beslissen.

Dat is zedelijk gebruik der rechtsmacht.

Het is op deze gronden, dat wij voor het forum der publieke opinie en voor dat in 's Lands raadszaal vrijmoediglijk en met klem de vordering stellen : Mijne Heeren, wijst dezen eisch om recht niet af! Hecht aan het ingediende ontwerp 1 w zegel; laat het wet worden; laat de kamp der geesten in hoogste instantie niet langer ontsierd worden door het gebruik van brute machtsmiddelen, maar laat ons den strijd om de wetenschap en om de ziel van ons volk strijden met het alleen doeltreffend wapentuig van ons hart en ons intellect! Dan eerst wordt die waarlijk gevoerd in vrijheid! Want Ge weet het: La liberté n'existe jamais, quand elle n'est qu'une tolérance et pas un droit!

Sluiten