Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Niemand zal kunnen zeggen, dat een woord ter opwekking tot de Ineensmelting en in liet algemeen voor de eenheid der Kerk, niet een actueel belang raakt in liet tegenwoordige leven van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Wij wenschen zulk een woord liet licht te doen zien in een tweetal stukken of brochures, die afzonderlijk verkrijgbaar gesteld woyden.

Wij hopen door deze wijze van verschijning de. verspreiding te bevorderen. En moge daardoor ook des te beter gediend worden de voor de Kerken en voor de eere Gods zoo gewichtige zaak, die wij in deze brochures bepleiten!

Gebiede de Heere over dezen arbeid zijn onniisbaren zegen!

DE SCHRIJVER.

DEN HAAG, Maart 1903.

Sluiten