Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen des Huizes allerwege elkander kennen en aannemen als de leden van het ééne zelfde Huis, het Huis van den éénen Heere, en Koning des hemels en der aarde.

De Heere doe het ons gelukken om Zijns Naams wil, die heerlijk is! Want waarin wordt Zijn Naam meest verheerlijkt op de aarde ? Is het niet in Zijn Huis, hetwelk is Zijne Gemeente ? Zult gij dan de Gemeente verwoesten, hetwelk is hare eenheid verstoren of tegenstaan? Want het lichaam, hetwelk is de Gemeente, komt uit in de s a m e n v o e g i 11 g, maar niet in de verdeeldheid deileden en in de onderlinge losheid der deelen! Laat ons dan arbeiden en werken voor het Huis onzes Gods, en laat ons onzen lust en onze gril en willekeur achterstellen voor het Huis onzes Gods en de Woning des Allerhoogste! En de Heere onze God zal ons zegenen! Zal Hij ons niet zegenen, als wij Hem, en als wij Zijn Huis op aarde liever hebben dan ons zeiven ? De Heere bekrachtige ons, en helpe en sterke ons om Zijns Huizes en om Zijns Naams wil! Want het is alleen door Zijne kracht, dat de werklieden bouwen en dat de arbeid gedijt.

Sluiten