Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder wage zich tegen deze noodige en heerlijke zaak te verheffen, - zóó min als iemand die God waarlijk vreest, met heldere bewustheid zijn hand zal uitstrekken naar de Kerk Zijns Gods of de eere van Zijn grooten Naam! De Heere, die machtig is het geringe te gebruiken en te zegenen, zegene en gebruike daartoe dit woord !

Sluiten