Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Positie van het Privaatrecht in onzen Tijd.

BEDE

gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam,

op Vrijdag den 28 October 1904,

DOOR

Mr. ANNE ANEMA.

NEDERBRAGT & Co. voorheen „Vada". WAGENINGEN 1904.

Sluiten