Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is ons ernstig streven der theosophie recht te doen wedervaren en haar niets toe te schrijven wat zij niet leert. De moeielijkheid is altijd groot, zich in te denken in eene andere beschouwing en deze dan billijk te beoordeelen. Wanneer , in weerwil van de moeite die we ons gaven om dergelijke vergissingen te voorkomen, nochtans op een of ander punt een onjuiste voorstelling door ons wordt gegeven, willen de theosophen wel de goedheid hebben onze fouten aan te toonen. Onzerzijds vragen wij van hen dezelfde ernstige aandacht voor het „wow possumus" *), dat wij krachtens onze Christelijke geloofsovertuiging meenen te moeten antwoorden op hun welmeenende vraag: „Komt over en helpt ons!" — Het is, dunkt ons, mogelijk deze dingen te behandelen met ernst en kalmte, nsine ira et studio"2), wanneer men althans den gloed der oprechte overtuiging en de verontwaardiging van den heiligen toorn niet misprijst, evenmin als deze spreuk ze veroordeelt.

') „Wij kunnen niet."

2) „Zonder toorn en onheiligen ijver."

Sluiten