Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. De verhouding zooals de theosophen zich die denken.

Zooals wo reeds kort aangaven, is volgens de theosophen zelf de verhouding tusschen theosophie en christendom in 'tgeheel niet vijandig, doch zoo goed mogelijk. Er is geen sprake van twee tegenover elkaar staande richtingen, doch alleen van eene algemeene en eene bijzondere, van wezen en vorm. En de theosophen schijnen ons in dit hun zeggen oprecht. Wanneer de socialisten op soortgelijke wijze de mogelijkheid om Christendom en Sociaal-Democratie te vereenigen met vuur bepleiten, komt ons om goede redenen hun ijver verdacht voor. Niet alzoo bij de theosophen, want hun beginsel brengt deze houding mede, en zij is dus als gevolg eener eerlijke overtuiging te aanvaarden en te beschouwen.

Laat ons nader zien, hoe hunne gedachten in dezen zijn. [Ik ga nu als theosooph redeneeren].

Vergelijkend onderzoek der verschillende godsdiensten, welke in deze wereld belijders vinden, heeft geleerd, dat deze niet zoo ver van elkaar staan als men vroeger wel meende. Hunne gewijde boeken geven in verschillende vormen en inkleedingen hoofdzakelijk dezelfde gedachten. „Het blijkt niet moeielijk uit de Upanishads, Zend-Avesta, de Hermetische boeken, de Pythagoreïscho boeken, de Kabbala, den Bijbel, tal van overeenkomstige plaatsen te halen, die aanduiden dat het alles slechts symbolische omschrijvingen zijn van eenzelfde, diepere,

Sluiten