Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duriger ze is, hoe sneller ge vooruit gaat, hoe meer artikelen der groote wet ge in u opneemt, hoe eerder ge den hemel zult bereiken. *) Aangrijpend! Ja, dat is de levensleer der theosophie. Zoo möèt ze zijn. Zoo verstaan wij de bede van een David , dat hij toch niet in do handen der menschen zou vallen, dus ook niet in zijn eigen hand, maar alleen in Gods hand.

Rampzalig hij, dien het leven slaat en pijnigt, en die telkens zich weer te pletter stoot, langzaam zich opwerkend en toch weer telkens kwaad Karma zaaiend en terugvallend. Zie, Jezus kénde dat. Hij zag die arme tobbers in Zijne dagen ook bezig met het wentelen van dien Sisyphus-steen. En toen heeft Hij Zijn armen troostend uitgebreid, en het hun toegeroepen : „Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uwe zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." 2) De smart van het zich zondaar weten tegenover een heilig God, Die ons niets dan goeddeed en Dien wij niets dan ondank vergolden — het sidderen voor het eeuwige, onwankelbare recht Gods — het mislukken der pogingen om zelf, al was het maar een deel, van onze gerechtigheid te werken .... dat is „ellende". Maar wie uit die «diepte van ellende tot God schreit, hij hoort de zilveren stem van den Christus Consolator, den Heiland der wereld,.... en hij voélt het, dat er, ja, bij God vergeving is, opdat Hij gevreesd woide. Zoo verwacht hij dan den Ileere, zijne ziel verwacht en hij hoopt, niet meer op zijn werken maar op Gods woord, /jjn ziel wacht op den Ileere, meer dan de wachters op den morgen, de wachters op den morgen .... Hij hoopt op den Heere, want bij den Ileere is goedertierenheid en bij Hem is

') Aangeh. artikel, blz 358. 2) Matth. 1128_30.

Sluiten