Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van al zijne ongerechtigheden. *)

Zonder God geen moraal, geen recht, geen verlossing! „Irgend eine beliebige Regel und Maxime für sein Iiandeln kann der Menseh sich selber machon und, so lange nicht die stiirkere Macht der Leidenschaft darüber kommt, mit unerschütterlicher Konsequenz festhalten; ein wirkliches Gesetz, das mit unwandelbarer Festigkeit über der unbestandigen Willkür seines Meinens und Wollens stande, das ihm Aclitung abnöthigte auch im Widerstreben, vermag er nicht zu grimden." (Jul. Müller). 2) Hoewel de theosophische leer niet onzedelijk mag genoemd worden, geeft zij toch ernstig gevaar in uitlatingen als we boven citeerden van een leven in zonde met een quasi-reine ziel De menseh bedriegt zich zoo licht en heeft zoo spoedig en listig een excuus voor zijn zonde gevonden. Tot welke excessen dit leidt, toonen de voorbeelden, die Reepmaker aanhaalt, welke echtbreuk, moord enz. verheerlijken, schijnbaar streng zedelijk, maar m. i hoogst onzedeljjk en gevaarvol. B.v. een uitlating als deze: „"Wanneer er daden zijn, die voortspruiten uit vroegere oorzaken en die dus verricht moeten worden, is het maar beter ze spoedig achter den rug te hebben. Berouw te hebben over het plegen van zulk een daad is niet goed; berouw is een zwakheid, het verspillen van krachten." 3) Zegt men: maar het slachtoffer van uw daad kan toch niet helpen wat gij het doet, dan is het antwoord: het zou dit niet kunnen ondergaan als zijn Karma dit niet meebracht. — Ik aarzel niet deze leer hoogst gevaarlijk te noemen. Dan is de Satan het meest te duchten, als hij zich hult in de gestalte van een engel des lichts. En deze moraal is niet alleen troosteloos, maar ook satanisch.

') Op motieyen van Psalm 130.

2) Die Christliche Lelire von der Sünde. Erater Band. S. 84. Breslau, 1844.

3) t. a. p. blz. 361.

Sluiten