Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROEM IN HET KRUIS. * * * *

GEDACHTENIS-LEERREDE * *

uitgesproken in de Eben-Haëzer-kerk

den 13den Maart 1904, na ^ ★ itr

vijf-en-twintig-jarige Evangeliebediening ^ in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te 's-Gravenhage, door -$r

Js. WISSE Czn. ★★★★★★

BRO 1904^ 15 ~

l itgegcveu teu voordeele <ler Christ. Geref. Gemeente te 's Grayenhage.

Sluiten