Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Overmacht komt in handen van overmoedige knapen, eerstejaars-broekjes enz. enz. Volkomen waar en hierin ga ik geheel met uwe denkbeelden samen, dat het ontgroenen liever overgelaten moest worden aan „oudere jaren": toepassing dus van het Groningsche systeem, waarbij bepalingen gemaakt worden ten opzichte van het patronaat, en de uren, die aan de groenen vrij worden gegeven. Hierover verder in den breede uit te wijden, ligt niet in mijn bestek.

In een volgend hoofdstuk bespreekt U het uiterlijk des groens. Kort geknipt haar, (hetgeen niet overal het geval is), oude kleeren aan het lichaam, goedkoope pet en lage boorden enz. Doel: om begoten te worden met bier en saus; met margarine en vet ingesmeerd te worden.

Wie denkt U, dat zich zoo'n doel laten welgevallen? Is 't ook niet Uwe overtuiging, dat deze behandeling alleen ondergaan wordt door een zeer gering percentage en wel door diegenen, die zich maar alles laten welgevallen, omdat ze nog te lummelachtig zijn om zich daartegen te verzetten? En zouden deze in de groote maatschappij niet op dezelfde manier behandeld worden, zij 't ook in anderen vorm? Zou 't voor zulke jongens niet juist een prikkel zijn, om zich tegen zulke handelingen te verzetten of na 't ééns ondervonden te hebben bij zich zelf te denken: „dat is eens maar nooit

Sluiten