Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer? Vooral wanneer zij zien, dat hunne medegroenen zich zulks niet laten welgevallen? Moeten zulk soort menschen in 't algemeen niet eerst ondervinden en dan pas inzien, wat voor sukkels zij eigenlijk zijn?

In hetzelfde hoofdstuk spreekt U van „ gekleed zijn naar hun stand en afkomst." Welke stand bedoelt U eigelijk? Kunt U nu in dezen tijd nog spreken van een bepaalden stand, waaruit de studenten voortkomen ? Immers niet ? Er wordt toch hoofdzakelijk meer gelet op capaciteiten dan stand en afkomst. En dan nog : alsof door de kleeding aangegeven wordt, tot welken stand men behoort; ik heb een kok gekend, die 's winters met de hoogen hoed en pelsjas rondliep! ! ! Zelf is 't mij eens overkomen, dat een deftig uitziend persoon, met een dito dame mij, die alleen liep, het eerst groette en natuurlijk tot mijne niet geringe verbazing. Wat bleek nu, toen ik hem herkende? Dat 't een kellner was van een der bekende koffiehuizen te 's Hage, die mij toevallig veel bediend had. Aan den anderen kant is het eens aan toeristen overkomen, dat zij aan een station in Limburg iemand aanspraken om hun koffertje te dragen, denkende, dat 't een soort pakjesdrager was, maar alras bleek, dat 't een graaf was, die een kasteel in de buurt bewoonde, en dus voor het aanbod hartelijk bedankte. M.a.w. dat kleeding al een heele slechte maatstaf is voor de beoordeeling van iemands stand en afkomst.

Intusschen gaan we een kijkje nemen aan het

1

Sluiten