Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haal, maar dat U het ter illustratie er bij vertelt, of heb ik 't mis ? Of, heeft Uwe fantasie U hier weer parten gespeeld?

Thans komen we aan een paar gevallen, die de Hoogleeraar evengoed had kunnen weglaten, omdat er óf heelemaal geene, óf een heele verkeerde voorstelling van gegeven is.

In de eerste plaats, hetgeen er met den groen B. gebeurd is. WelEd. Hooggel. Heer, waarom hebt U in dit geval niet de toedracht er bij verteld ? waarom hebt U naar de verschillende dagbladen verwezen ? Is dat een behandeling van een zaak van zoo'n groot gewicht en waarvan zooveel ophef gemaakt is? Waarom bespreekt U een geval, zonder eerst de feiten te noemen waarop U zich beroept. Het gaat, dunkt mij niet aan, om maar met een enkel woord van iets te gewagen, verder verwijzende naar dagbladen, die ieder wat anders opdischten en dan daaraan een heel relaas vast te knoopen, terwijl de meeste menschen niet eens meer juist weten wat er gebeurd is. Hoe wil men iets beoordeelen, zonder het in de kleinste bijzonderheden precies te weten, wat men beoordeelen moet.

Totdat U de feiten genoemd hebt, zooals ze iverkelyk gebeurd zijn, zal ik wachten, en dan óf met uw betoog meegaan óf het bestrijden, maar op deze wijze niet.

Weer een ander geval is dat, waarbij een groen met

Sluiten