Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de „hondenzweep" op zijn gelaat „gestriemd" is en zich toen heeft teruggetrokken. Uw zegsman heeft in deze eenvoudig eene onwaarheid verteld. De tvare toedracht is deze, dat genoemde groen met een 4 a 5 m.M leeren leiband van een klein hondje op z'n wangen getikt werd, zóó, dat het onmogelijk zeer kon doen. Deze inlichtingen heb ik uit zeer geloofwaardige bron. Dat de groen in kwestie zich heeft teruggetrokken, heeft een heel anderen oorzaak n.1. deze, dat hij zelf geen trek had om lid van het corps te worden, maar dat zijn geachte Vader, predikant op een dorpje in Friesland, zeer gaarne gezien had, dat hij wel corpslid zou worden. Het voorgevallene nu met de leiband heeft genoemde groen in die mate verergerd, dat 't hem een welkome aanleiding is geworden om daarvan te profiteer en en zich terug te trekken. Wat is uw oordeel over zoo n karakter ?

Een derde geval van mishandeling is dat van v. L. Ook hier hebt U al een heele slechte zegsman gehad. U „schrijft" het volgende: blz. 55 „Vaak gaat het doopsel naar het hoofd met glas en al. Het was in den laatsten Leidschen groentijd, dat op zulk een Pandaemonium de groen v. L. door zoo'n projectiel getroffen werd en ineenzakte."

Ik schrijf neer wat ik zelf gezien heb. De groen in kwestie zat met zijn hoofd onder den rand van een tafel, (wat op zichzelf al niet voorzichtig van hem was), iemand, die met zijn rug naar hem toe

Sluiten