Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat er lage karakters zijn om zich tijdens een groentijd te wreken op hen, die totaal onschuldig zijn aan een feit door vader, broer of andere aanverwanten bedreven, zal ik niet tegenspreken. Maar iets anders is het of zulke menschen er veel mee zullen bereiken; ik voor mij geloof het niet. Juist het tegendeel als zij beoogden is het gevolg van hunne handeling: de minachting van hunne mede-corpsleden en wat nog erger is: die der gi oenen zelf in plaats van achting en ontzag wordt hun deel. Dezulken zijn in een corps maar al te goed bekend en worden in hun wraakzuchtige bedoelingen zooveel mogelijk tegengewerkt. Wannoei er niettegenstaande dat, zulke laagheden gebeuïen, moet dan daarvoor zulk een smet geworpen worden op een heel corps, dat er overigens onschuldig aan is ? Is dat billijk ? Neen niet waar ?

„Zullen ontgroeners do zwakken, de ziekelijken , de zenuwachtigen ontzien?" vraagt U op blz. 58. Zeer zeker Professor. Bovendien kunnen zij gebruik maken van de bepalingen van art. 4 van het reglement op den groentijd, dat te Leiden toegepast wordt en zich achter in dit vlugschrift bevindt. Dat niettegenstaande de bepalingen van genoemd reglement omtrent de tijden van begin en einde van den dag sommigen tot na middernacht blijven, wiens schuld is dat? Van niemand anders dan de groenen zelf. Ook is 't hun eigen schuld, wanneer zij (de

Sluiten