Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De groenenwetten zijn „schoone papieren bepalingen! !" bijv. bl. 86. „Een corpslid mag een groen niet beleedigen, noch hem lichamelijk geweld aandoen, noch hem dwingen tot drinken of tot voldoen aan buitensporige eischen" bewegen of overhalen tot drinken enz. mag hij hem dus naar believen."

Wat heeft dit met den groentijd te maken ? Indien iemand overgehaald is, wie draagt dan nog de schuld ?

„Nageleefd worden de wetten alleen door de groenen. Het „uitknijpen" of „wcgsjeezen van donderjool of kweiavonden behoort dan ook sinds die reglementeering tot de geschiedenis."

In deze vergist U zich deerlijk. De groenenreglementen worden wel degelijk ook door studenten nageleefd, niet alleen door enkelen, maar ook door de meesten. En verder .... hoe menigmaal ik zelf groenen geholpen heb uit te knijpen weet ik niet meer, maar dat 't zeer veel is, daarvan kan ik U de verzekering geven en in deze sta ik verre van alleen.

„Geloof toch niet, dat men zich aan de bepalingen tegen handtastelijkheden noemenswaardig stoort."

Het woord handtastelijkheden wordt nergens in het reglement op den groentijd te Leiden genoemd, maar wel is er sprake van „lichamelijk geweld." Uwe bewering over „voeten" dus vervallen van zelf, omdat U geen algemeen feit voorop stelt.

Op bl. 93 bespreekt U de Amsterdamsche fusie, teekent daarbij aan, dat men alleen groen loopt bij

Sluiten