Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik U in ernstige overweging om alvorens een beschouwing over een geval te geven, eerst het geval zelf in haar werkelijke waarheid weer te geven en dan daarover uwe mening uit te spreken.

Eerst dan is 't mogelijk om volledig van gedachten te wisselen, en kan het tot een verdragend resultaat leiden.

* *

Ut

Thans nog eenige woorden tot U in het bijzonder Hooggeleerde Heer.

Het ligt geenszins in mijn bedoeling om U, die in alle opzichten mijn meerdere is, te willen kwetsen.

Wat ik neergeschreven heb, is niets anders geweest, dan mijn vaste overtuiging, dat U „den" groentijd van een verkeerd standpunt hebt bekeken. Waaraan dit te wijten? mijn inziens voor een zeer groot gedeelte aan de onware verhalen, U door verschillende zegslieden opgedischt. Dat U in heftige verontwaardiging hiertegen op is gekomen en tengevolge daarvan tot de ouders en voogden van a. s. studenden een waarschuwend woord hebt gericht is alleszins begrijpelijk.

In alle bescheidenheid moet ik U, hoewel zooveel jonger dan U, een ernstigen en welgemeenden raad geven om in het vervolg niet meer op „verhalen" zonder meer af te gaan, veel minder nog op dagbladberichten, die meestal öf de gang

Sluiten