Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groen in de gelegenheid gesteld zich een groenenboekje aan te schaffen. Hij is verplicht dit boekje steeds bij zich te hebben.

Art. 6. Het Collegium doet op den eersten dag van den groentijd in eene Collegiumsvergadering alle groenen gezamenlijk voor zich verschijnen. De Praeses Collegii leest hun alsdan dit reglement voor en legt hen hunne rechten en plichten nader uit.

Art. 7. Is een groen op eenige wijze verhinderd een gedeelte van den groentijd mede te maken, dan geeft hij hiervan onmiddelijk kennis aan het Collegium.

Art. 8. De leden van het Collegium hebben overal, waar een groen zich bevindt, toegang.

Art 9. Het Collegium kan bepalen, waar en wanneer de groenen zullen kunnen samenkomen. Behalve de leden van het Collegium heeft daar geen corpslid toegang.

Art. 10. Een groen kan zich bij het Collegium beklagen over eenige behandeling, gepleegd door een corpslid, in strijd met dit reglement.

Art. 11. Indien zich een groen misdragen heeft, kan het Collegium den groentijd voor hem verlengen of eenige voorwaarden aan zijne inauguratie verbinden.

Art. 12. De leden van het L. S. C. zijn.

Sluiten