Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderheid, die hen te slaan had met den stok, haar door die vrijzinnigen zeiven in handen gegeven: dat het, om iets te noemen, ook al een lijdelijk of werkdadig omslaan naar rechts vooronderstelt van 'possibilisten', die zich niet in het onbepaalde hebben kunnen laten voortstuwen in de richting van belastingverzwaringen, waarvan het einde niet te zien was, dat zij hier enkel aangeduid, niet uitgewerkt of toegelicht; de 'voortvarende' vrijzinnigen in cfen lande zullen het wel vanzelf nader beleven en ondervinden, dat ook in dezen ijzer niet met handen te breken was, dat van de menigte, dat is hier van het parlementarisme, het rechte voorloopig weer niet te verwachten is en dat hij, die het onderste uit de kan verlangt, het lid op den neus krijgt. Het twintig- of vijfentwintigjarige tijdvak van kerkelijk gekleurd staatsbestuur, dat wij zijn ingetreden, is aangebroken volgens de logica der feiten, al was het alleen, omdat de mijn van stemrechtuitbreiding, die door de 'verlichte' aanleggers bedoeld was als middel om vooruit te komen, door losmaking van de krachten der duisternis in 'verkeerde' richting springen moest, — al was het alleen, omdat hij, die het rechte verwacht van den grooten hoop, reeds daarom heeft te ondervinden, dat in aangelegenheden van veel omvattenden aard het verstand van Jan Alleman het verkeerde verstand is.

Dat echter de komende veranderingen van voor vrijzinnigen ongewenschten aard als gevolgen van een

Sluiten