Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslag der 'vrije' universiteit van die ontdekkingen niets te duchten heeft. Waar moest de 'Vrije' dan ook heen, wanneer al aanstonds de vijf boeken van Mozes niet zooals zij daar voor ons liggen, of heeten te liggen, eenvoudig weg van Mozes zijn, maar onbekende Joodsche handen erin zijn bezig geweest? Waar was en bleef dan 'de grondslag ? Wat niet wegneemt, dat iemand, die niet met zijnen tijd meegaat, volgens den Roomschen schriftgeleerde Poels in het potsierlijke vervalt en de orthodoxe predikanten, die nog den streng Mozaïschen oorsprong der Wet staande houden, eene vesting verdedigen, die buiten de linie ligt. Voor de tegenwoordige Roomschen namelijk. Zij toch kunnen met pater Lagrange zeggen: „Rien n'empêcherait qu'un rédacteur anonyme, ou dont le nom a disparu, ait compilé, avec la grace de 1'inspiration, un Pentateuque, dont toutes les parties étaient peut-être inspirées." ('La Méthode Historique' p. 87.) Hén kan het betrekkelijk onverschillig laten, hoevele handen in den Pentateuch zijn bezig geweest; zij' mogen vragen: „Y aurait-il donc des mythes dans laBible?" (Aldaar, blz. 200.) Zij' kunnen zeggen: „Chacun sent instinctivement qu'il y a plus de profit pour son &,me a lire un chapitre de 1'Imitation de Jésus-Christ, que tout le Lévitique." (Aldaar, blz. 91.) Hèn deert het minder, dat een psalm niet meer een psalm van David, maar een voortbrengsel der Joodsche gemeente uit de dagen der Makkabeeën zal heeten, want ten slotte is

Sluiten