Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

„De mogelijkheid," schrijft de Roomsche prof. Carl Holzhey in zijn geschrift over 'Schepping, Bijbel en Inspiratie', dat door den vicarius-generaal van Passau is geapprobeerd, „de mogelijkheid, in de op ongewijd wetenschappelijk gebied liggende berichten en oordeelvellingen der bijbelsche schrijvers zoo lang de uitdrukking te zien van eene naar tijd en persoonlijkheid bepaalde kennis, als eene eigenlijke openbaring niet wordt aangetoond, bevrijdt de schriftuitlegging van eenen last, dien zij vroeger heeft gedragen, doch nu onmogelijk langer dragen kan." (Blz. 73.) Zoo ziet hij onder meer, dat al aanstonds het scheppingsverhaal van onzen Bijbel nog verband houdt met het oudere scheppingsverhaal uit Babel en toont in het algemeen gesproken aan, „dat het Hexahemeron wat zijn letterlijken en werkelijken zin betreft, zich nog op den bodem eener antiek naïeve natuuropvatting bevindt."

Sluiten