Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het uitspraken, dat de socialisten zullen hebben over te nemen wat do 'kapitalisten' goeds hebben, en wel in de eerste plaats kennis en wetenschap, want eerst, zeiden zij, wanneer de socialisten kennis en wetenschap hebben opgedaan, kunnen zij de plaatsen der kapitalisten innemen. Anders gezegd: eerst wanneer Jan Alleman niet meer Jan Alleman maar iets beters is, is hij niet meer. . . Jan Alleman. En even duidelijk zijn de bovenstaande woorden van Abraham Kuyper. Doch hebben zij de duidelijkheid, waarin een houdbare grondslag van universitaire wetenschap specieel voor onze Gereformeerden aan het licht komt: kan uit den hier zichtbaar wordenden achtergrond van zijn eigen bewustzijn de stichter der 'vrije' universiteit naar voren treden, om voor die inrichting, waarin men ziender oogen blind is en blijven moet en blijven wil, met goede redenen gelijkstelling te vorderen wat betreft de te verleenen wetenschappelijke graden? Het gepraat van vrijheid en billijkheid en pacificatie moet hier eens ophouden. Hier is eenvoudig demagogisch parlementarisme aan het werk; gerugsteund door eene meerderheid van Nederlandsche dommekrachten, zal Abr. Kuyper aan de numerieke minderheid van meer ontwikkelden iets opdwingen van wat hij zelf kent als den geest der duisternis.

Sluiten