Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Dat ook het Vaticaan het licht niet onvoorwaardelijk lief heeft, is bekend genoeg. Te Rome zelf zijn tot op Pius V (1566—'77) niet eens de werken der kerkvaders te koop geweest en de Poolsche kardinaal Stanislas Hosius, een van de voorzitters der Trentsche kerkvergadering, heeft in 1572 aan Alf. Salmeion ae schreven, dat, toen hij de werken van de vier hoofdleeraren der Kerk te Rome had willen koopen, de boekverkooper hem had gezegd, dat hij ze ingevolge een pauselijk verbod niet verkoopen mócht. In 1570 is op last van Pius Y de beroemde geleerde Aonio Paleario alleen om zijne liefde voor historische kritiek verbrand. En nog de door Perrone samengestelde Syllabus van Pius IX ademt geheel den geest van een aan de wetenschap vijandig hiërarchisch obstructionisme. Den vierden September 1864 hebben de pauselijke nuntiën te Weenen en München op last van Pius IX zelfs een schrijven rond-

Sluiten