Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met betrekking tot hetgeen voor grondslag der 'vrije' universiteit wordt uitgegeven, is nu eenmaal de kerk van Rome anders en ongedwongener gesteld dan het genootschap van Dordt. En zoo waar als het is, dat de Gereformeerde opvatting van den Bijbel meer dan de Calvinist wil weten slechts een erfstuk en overblijfsel uit het Katholicisme heeft te heeten, zoo waar is het, dat de vrijzinnigheid van zienswijze, die het Roomsche hof wat betreft de opvatting der Heilige Schriften in onze dagen is gaan gedoogen, met het armoedige en daarom voor rede en afdinging uiteraard niet toegankelijke conservatisme onzer Gereformeerden in opmerkelijke tegenstelling staat. Dit blijkt om zoo te zeggen van meet aan. 'De Katholieke Katechismus', die in 1902 te Rome in het Italiaansch verschenen is en het Imprimatur vertoont van den 'magister sacri palatii' zeiven, zegt op blz. 49: „Het scheppingsverhaal is volgens de Katholieke belijdenis waar; doch of het nu waar is naar de letter dan wel op de wijze der allegorie of door metaphers henen of dichterlijke taal, dat alles is onder de Katholieken voorwerp van vrije gedachtenwisselingen.1' (Zie Het Centrum van 12 Juli 1904.) Dit is nu wel is waar niet nieuw, in zooverre reeds Clemens, Origenes en Athanasius, Augustinus, Cassiodorus en Isidorus Hispalensis alsmede Thomas van Aquino van meening zijn geweest, dat de wereld in één oogenblik is geschapen. Doch zóóveel is duidelijk: dat op den grondslag der 'vrije' univer-

Sluiten