Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Men begrijpt reeds, dat eene zienswijze van den hier aangeduiden verhelderingsgraad niet halt houdt voor de letter ook onzer evangelieverhalen, — dat zij ook wat betreft de heilige schriften des Nieuwen Yerbonds wat beters en hoogers doet dan genoegen nemen met de willends blinde eerbiedsbetuigingen en dom werktuiglijke nazeggingen, waartoe men op den grondslag onzer 'vrije' universiteit verplicht wordt. Sprekende van ons eerste en ons derde evangelie zegt o. a. Batifïol: „Ni 1'un ni 1'autre n'a été rédigé è, «Térusalem, et ni 1'un ni 1'autre ne représente absolument le pur témoignage des apötres: il représente davantage." ('Six Le^ons' p. 51.) „Ces deux rédactions supposent des sources auxquelles leurs éléments ont été puisés." (P. 55.) Hij bespeurt overeenkomstigheden als Mt 10:17—22 + 24:8—14 = Mc 13:9—13 = Lc 12 : 11—12 + 21 : 12—19, Mt 10 : 32—33 + 16 : 27

Sluiten