Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring zegt weder Batiffol: „Nous avons dans 1'Apocalypse, non pas uiie apocalypse, mais un recueil d'apocaIvpses, dont les plus anciennes expriment 1'émotion que la persécution néronienne d'abord et la disparition de Jérusalem ensuite put susciter dans 1'ame d'un disciple de Jésus-Christ, sans toutefois que cette conclusion nous interdise de croire que ce recueil ait été fixé et pour ainsi dire scellé ti la date traditionelle que nous nous plaisons, avec M. Harnack, k lui assigner: 95 environ." ('Six Lecons' p. 104.) „Ne comptez pas que je vous donne la clé de 1'histoire et du sens de ce livre énigmatique. La science ne 1'a pas encore découverte." (P. 101.)

Zoo verwacht men dan in de Roomsche kerk het rechte begrip in dezen nog van onderzoekingen. Abraham Kuj^per, zich houdende, alsof hij staat, niet op een verouderd standpunt van schriftopvatting en schriftuitlegging, maar op een van en voor zichzelven getuigenden grondslag van Gods Woord, zal, doof vooralle rede en in doordrijvende partijzucht, zijne Gereformeerde school bij de wet verheffen tot eene inrichting, die wetenschappelijke graden verleent met rechtsgevolg. De school, wier ongelijkslachtigheid met eene ware universiteit hij zelf heeft erkend, de school, waar men zonder beroep op de overheid kan worden uitgeworpen, zoodra men afwijkt van wat de smalle gemeente haren grondslag noemt, waar een allengs tot 'onrechtzinnige' opvattingen gekomen leerling kan worden heengezonden

Sluiten