Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder graad en zonder dat de overheid voor hem redres heeft, — die bijzondere en aan het ondoordachte geloof eener benepene gemeente gebondene, uiterst onvrije school gaat het recht ontvangen om hare kweekelingen te stempelen tot mannen, die zonder meer tot staatsambten benoembaar zijn. De Kerk weer boven den Staat! Doch heeft het Calvinisme op zijne wijze vroeger den vooruitgang gediend, het zal dit, naar wij willen hopen, ook nu doen; de redelijkheid der goddelijke Idee weet de boosheid in iets goeds, de duisternis in het licht, het onredelijke in het redelijke te verkeeren. Achterna beschouwd dient ook Satan de doeleinden Gods! Dit echter neemt niet weg, dat in de onmiddellijkheid van zijn opzet de leidsman onzer Calvinistische kleine luiden, begunstigd door de omstandigheden, die hem, schoon op zichzelven voorman eener kleine minderheid, het roer van staat hebben in handen gespeeld, aan de wetenschap eene misdaad gaat begaan. In dien zin is Abraham Kuyper de partijdrijver en volksmenner reeds nu geoordeeld.

Leiden, Augustus 1904.

Sluiten