Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reis bij zich te hebben — zoo verzekert hij - om vast te stellen, dat de christelijke overlevering sinds het einde deivierde eeuw zich niet meer gewijzigd heeft." En hij voegt

er bladzijden vol bewijzen bij 16).

Het behoeft niet gezegd, dat deze waarneming een dei aangenaamste zijden was van onze pelgrims- en studiereis. Aan het adres der heilige schreef ik destijds onder meer het volgende :

Wellust was het, iedre schrede,

Uw eerwaardig beeld te ontmoeten,

In uw kunstloos vrome sprake Iedre heiige plek te groeten;

Aan uw zijde neer te knielen,

Waar gij Moses' braambosch toonde,

't „Kleene kerkje" weer te vinden,

Dat den „smallen bergtop" kroonde;

Met U 't heilig blad te lezen,

Hier door Moses' hand geschreven;

Heel uw vrome pelgrimsreize Stil en innig meè te leven.

Hoe verschillen werkelijk die pelgrimsreizen onzer vrome vaderen van hetgeen wij spreken en schrijven. Wij kunnen geen stap zetten zonder twijfel, critiek, polemiek. Het slot van dit stukje luidt dan ook:

Wat geloof en liefde wademt

Door uw kunstloos vrome bladen !

Hoe zij naast den dorst des geestes 't Hooger strevend hart verzaden !

Wij gaan ook ter pelgrimsreize,

Volgen de eigen wandelpaden, —

Meetsnoer en kompas in handen,

Met critiek het hoofd geladen,

Maar het harte koud en ledig,

Dichtverschanst voor liefde en leven.

Heiige! laat uw woord en voorbeeld Ons een grein geloof hergeven.

Sluiten