Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk verrichten; maar de zevende dag is rustdag ter eere van Jahwe, uw god; dan zult gij geenerlei werk verrichten, gij, noch uw zoon of dochter, noch uw slaaf of slavin, noch uw vee, noch de vreemde die bij u in uwe steden woont. Want in zes dagen heeft Jahwe den hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is gemaakt, en op den zevenden dag rustte hij; daarom zegende Jahwe den sabbatdag en heiligde dien.

Eer uwen vader en uwe moeder; opdat gij lang gevestigd blijft op den bodem dien Jahwe, uw god, u geeft.

Gij zult niet dooden.

Gij zult geen overspel doen.

Gij zult niet stelen.

Gij zult geen leugenachtige getuigenis afleggen tegen uw naaste.

Gij zult niet begeeren uws naasten huis, noch begeeren uws naasten vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, noch iets dat uws naasten is.

dagen zult gij arbeiden, en al uw werk verrichten; maar de zevende dag is rustdag ter eere van Jahwe, uw god; dan zult gij geenerlei werk verrichten, gij, noch uw zoon of dochter, noch uw slaaf of slavin, noch uw rund of ezel of eenig vee, noch de vreemde die bij u in uwe steden woont; opdat uw slaaf en slavin rust hebben evenals gij. Gedenk dat gij slaaf zij t geweest in Egypteland en Jahwe, uw god, u van daar met sterke hand en uitgestrekten arm heeft uitgeleid; daarom heeft Jahwe, uw god, u geboden den sabbatdag te vieren.

Eer uwen vader en uwe moeder, zooals Jahwe, uw god, u geboden heeft; opdat gij lang gevestigd blijft en het u welga op den bodem dien Jahwe, uw god, u geeft. Gij zult niet dooden;

noch overspel doen;

noch stelen;

noch een valsch getuigenis afleggen tegen uw naaste;

noch begeeren uws naasten vrouw of haken naar uw naasten huis, naar zijn akker, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, of naar iets dat uws naasten is.

Sluiten