Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rome, heil verwachten voor ons land en volk?

Wellicht zegt iemand: niet met Rome, maar met de Roomschen. Daarom vooraf dit: m. i. is hier geen verschil; bovenal in de politiek zijn Rome en de Roomschen niet te scheiden. Een ieder weet toch, dat de Kerk het is, die dengene, dien zij wenscht, in de kamer brengt. In Limburg mag dit misschien schijnbaar eenigszins anders zijn waar men zichzelf candidaat stelt en met bier werkt — maar ook dtór zal de Kerk er wel niet geheel buiten staan; en mag ze haren invloed ook al niet gebruiken, dan is" het, omdat zij wel weet, dat ten slotte elke Roomsche, als het er op aan komt (op enkele uitzonderingen na) de gehoorzame dienaar der Kerk is.

Hoe groot die éénheid is tusschen Rome en de Roomschen, blijkt wel uit hetgeen de (Roomsche) »Noord-Brabanter" onlangs betoogde (naar aanleiding van de ingezonden stukken in de »N. Rott. Ct." door verschillende Roomschen over de coalitie) n.1. dat een Roomsche, die er in de politiek een eigen meening op na houdt, en niet behoort lot de georganiseerde Cath. Staatspartij, geen ware Catholiek is. Juist: de ware Roomsche heeft geen eigen politieke meening, maar die van de georganiseerde staatspartij, georganiseerd door .... de Kerk, natuurlijk.

Het samengaan met Roomschen is dus samengaan met Rome, met de Roomsche Kerk.

F,n nu. nog eens: mag dat?

Het samengaan met Rome wordt verdedigd op grond van fundamenteele verwantschap. Kuyper c.s. zeggen: wij hebben dezelfde beginselen als de Roomschen,'t zijn onze mede-christenen, één met ons in den strijd tegeij de partijen van ongeloof en revolutie.

Is dat waar? Heeft Rome dezelfde beginselen als wij; heeft Rome een christelijk fundament; zijn de Roomschen onze medechristenen ?

Roomschen Christenen te noemen heeft m. i. alléén waarde voor de statistiek, voor zooveer zij zich naar Christus noemen; Christenen in tegenstelling met Joden en Heidenen. Maar

Sluiten