Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verhoort het gebed dergenen, wien het alléén gaat om Hem, om zijnen Christen, om Zijn woord en wet, om Zijnen naam en eer.

Myn schild ende betrouwen

Syt ghy, o Godt, myn Heer! Op U soo wil ick bouwen, Verlaet my nimmermeer.

Sluiten