Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Persoonlijk Geloofsleven ® ® «s » C6 en Theologische Studie.

REDE

BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT VAN WEGE DE NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK

AAN DE

RIJKS-UNIVERSITEIT TE GRONINGEN UITGESPROKEN op Woensdag 20 September 10O5

DOOR

Dr. A. J. Th. JONKER.

P. NOORDHOFF. — t-^5. — GRONINGEN.

Sluiten