Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doeleinden beoefenen, zonder de winst te derven, die zij voor ons innerlijk leven aanbrengen kan en aanbrengen moet. Zij plaatst ons gedurig voor de gestalte van Jezus Christus, ik herhaal het, de allerpersoonlijkste persoonlijkheid, die de wereld ooit heeft gezien, wien niemand waarachtig zien kan zonder te aanbidden. Zij brengt ons in aanraking met hetgeen de besten van ons geslacht voor Hem hebben gevoeld en over Hem hebben gedacht. Zij biedt ons de zeer te waardeeren gelegenheid om ons naar zijn aard door en door practisch geloof wetenschappelijk te bevestigen, zijn inhoud op te klaren, te articuleeren wat daarin half besefloos op ontwikkeling wacht (1 Kor. 2 : 12). Zij tracht ons te laten zien wat het wezen van het Christendom eigenlijk is, ontdaan van alle toevallige en vreemde elementen in den loop der eeuwen er aan vastgegroeid. Zij kan veelszins niet slechts ons zelfbewustzijn maar ook onze „Selbsthatigkeit" helpen sterken en verlevendigen, en zoo een treffelijk middel worden tot opvoeding van onze persoonlijkheid, die immers in de eenheid van zelfbewustzijn en „Selbsthatigkeit" bestaat. r) Beoefenen wij haar, zooals zij beoefend wil worden, dan hebben wij ten slotte op de vraag, hoe 't nu eigenlijk wezen moet: „vitam impendere vero" of „verum impendere vitae" geen ander antwoord te geven dan dit, dat die vraag voor ons geen vraag meer is. De waarheid is het leven, dat wij kennen in Hem die de waarheid is. Het leven is de waarheid, die wij kennen in Hem die het leven is. Slechts door het bezit van het volle leven kan het bezit van de volle waarheid worden gewaarborgd. Daarom moeten echte theologen, ik zei bijna theologen bij de gratie Gods, wel sterk 't gevoel hebben, dat zij ook wetenschappelijk nog lang niet hebben gegrepen datgene waartoe zij

x) Vgl. Rothe, Theologische Ethik III S. 217.

Sluiten