Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben dood geweest. En Ziet, lk ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. En zoo door en in den Heere verblijd, roemen zij en juichen: »Dood! waar is uw prikkel'? Hel! waar is uwe overwinning? Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus« (1 Cor. 15 : 55, 57).

Amen.

Psalm 146 : 4 , 8.

't Is de Heer, Wiens alvermogen

't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hoogen

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

't Is de Heer van alle Heeren,

Zions God, geducht in macht, Die voor eeuwig zal regeeren , Van geslachte tot geslacht.

Zion, zing uw God ter eer!

Prijs Zijn grootheid, loof den Hoer!

Sluiten