Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEOL. UNIV. APELDOORN

liiiiiiiifiniiiiii

O 3198 00044896 8

•—• — - - —

(IETHOU WD:

A. J. EIJK MAN JR.,

ber. pred. van Meliskerke,

en

E. J. RITTERSHAUS,

die mede namens hunne Ouders bedanken voor de hartelijke bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden.

Amsterdam, 25 Juli, 1005.

De »Stemmen uit Jeruzalema. verschijnen elke maand. De prijs is 00 ct. per jaar bij in tee kening. Kik nummer afzonderlijk 10 ct. Over de abonnementsgelden wordt beschikt te Groningen per 3 maanden, buiten Groningen per halfjaar, terwijl de portkosten worden bijberekend. — Aduertentiën 10 cent per regel. Grootere letters naar plaatsruimte.

Verkrijgbaar: te Leiden bij A. L. de Vlieger; te Heiningen bij Wed. A. Nijhoff; te Sloten bij J. de Wilde; te Leerdam bij firma C. van Tuinen en Zoon; te Amsterdam bij J. II. van Dam.

|pJT* Voor Jaargang IV der „Stemmen" zijn nog BANDEN verkrijgbaar a 25 ets., fr. p. p. 30 ets. — Inbinden der jaargang zeer billijk. Ook voor jg. I, II en III zijn nog banden te bekomen. De Uitgever.

Boekbinderij.

J. R. KLOOSTER, Kruitlaan 21, Groningen.

Sluiten