Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wankelen; maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw Ontferrner". Geloofd zij de Heere in eeuwigheid!

Amen.

Psalm 89 : 1.

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên! Uw waarheid 't allen tijd vermelden door mijn reên. Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen Naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken , Zoo min zal Uwe trouw ooit wank'len, of bezwijken.

Sluiten