Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor in de plaats te stellen , voert ons in een circulus vitiosus (doolhof) rond", Dr. H. H. Kuyper, „Evolutie en Relevatie", bladz. 17. De leer der veronderstelde wedergeboorte is m. i. een poging, het raadsel in den kinderdoop op te lossen, de verborgenheid daarin, te verklaren, pasklaar te maken voor het verstand; maar het is niet gelukt. Ook het geloof lost die moeilijkheid niet op, maar rust in Gods trouw en liefde, welke geopenbaard zijn in de belofte; het laat het verborgene voor den Heere.

Ook met beelden heeft men deze stelling willen bewijzen, ofschoon beelden geen bewijzen zijn. B. v. gij hebt 10 bankbiljetten van ƒ 100. Gij weet. dat er onder zijn die niet echt zijn. Maar gij kunt de echte niet van de valsche onderscheiden. Nu moet gij ze allen beschouwen, behandelen, alsof zij echt waren, want als gij er een weg deedt, kondet gij wel een echt wegwerpen". Maar, wanneer iemand in zulk een geval verkeerde, zou hij ze ook wel kunnen behandelen, alsof zij alle valsch waren. Want als hij ƒ 1000 mocht uitgeven zou hij het niet kunnen, zelfs als hij ƒ 100 moest betalen, zou hij als eerlijk man moeten zeggen: ik kan het niet, want dit biljet, of dat, dat ik u zou kunnen geven, kan wel valsch zijn.

Hoe goed wij het ook vinden, met beelden het geopenbaarde op te helderen, het verborgene kan men er niet duidelijk door maken en daar gaat het hier over.

Maar, „het geloof is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet", Hebr. 11 : 1. Dat zijn toekomstige dingen, want men hoopt er op, het zijn begeerlijke dingen, want anders zou men er niet op willen hopen, het zijn beloofde dingen, want anders zou men er niet op kunnen hopen, het zijn wezenlijke dingen, want God is waarachtig, het zijn onzichtbare dingen, want die dingen, die men hoopt, zijn dingen, die men niet ziet, het zijn hemelsche dingen, uitnemender dan die gezien worden, het zijn al de weldaden van het genadeverbond: wedergeboorte, vermeerdering der genade, de kracht des Geestes, vergeving en bewaring, verzekering en verzegeling, (dat de H. Geest

Sluiten