Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk. Bladz.

XVII. De Roeping 61

XVIII. De Wedergeboorte ...... 62

XIX. Het Geloof 63

XX. De Rechtvaardigmaking 66

XXI. De Heiligmaking en Volharding ... 68

XXII. De Kerk -71

XXIII. De Genademiddelen 75

i A. Het Woord.

I B. De Sacramenten.

XXIV. De H. Doop 79

XXV. Het H. Avondmaal 83

XXVI. De ziel na den dood 85

XXVII. De Leer der laatste Dingen .... 89 , A. De Wederkomst des Heeren. ] B. De Opstanding en het Oordeel.

( G. Het Eeuwige leven.

Sluiten