Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ydele zelfmisleiding, een leugen, een inbeelding, een dwaasheid

enzeóónbescghoSwddhheeft ze geen oorsprong, alleen een aanvang. En uit deze genoemde dingen vloeit nu voort, de schrikkelijk

i£»S z-zsrs&z tlziss ,r

iMDTer'»t—t GX?Je ivsre-isr„£

rW*» ^De,Tvel,!te<,™rveïï°t?ng met «« hebt over mi], maar heb over miself te gebieden. Het - een weg-

msmmm

en stof bepaalt hier de dmgen. mensch een lichaam,

J^eerst^ipe^ToUr hemmen gaat de mensch met al zijn vermogens m tot dey^ePPing ron om beide heeft

deemenschZTvervTrstand, ^"^^ïns^rwetrderzonde ïocï ^"wSTh^c., me, z«n vermogens en

verloren; en ,

Vaëe?aSdelijk wordt als straf der zonde genoemd de dood, Rom. 6 : 23.

r^jsss^vsbsrm

en daaraoor eeu uuuw^t

Sluiten