Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker is dit mede daarom, omdat die eeuwige heerlijkheid geen nieuwe schepping, maar herschepping zal wezen, zoodat van haar gesproken, hier de nadruk op valt, dat wat nu in deze bedeeling als vruchtgevolg der zonde bestaat dan niet meer zal gevonden worden.

De zonde met al haar gevolgen zal er gebannen zijn.

In die heerlijkheid zal verscheidenheid zijn. De een n 1 zal een meerdere trap van heerlijkheid hebben dan de ander lelijk in de hel de een zwaarder zal gestraft worden dan de ander (sommigen met „dubbele slagen") zoo zal ook in den hemel de verscheidenheid worden gevonden, zie Dan. 12 : 3 • 1 Cor. 15 : 41, 42; 2 Cor. 6:9; Lucas 19 : 12 v.v.

Maar aller heerlijkheid en genieting zal daarin bestaan, datmen zal leven; leven in den grootsten en diepsten zin van het woord. Het aanschouwen, genieten en verheerlijken van d- > Dneëemgen God.

Sluiten