Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij ie Firma BEUINIKKS & Co. te Maassluis verscheen mede:

A. J. MULDER, De Zaligsprekingen onzes Heeren. f 0.80.

H. A. VAN ANDEL, De Grondwet der Samenleving. f 0.30.

H. A. VAN ANDEL, Ons dagelijksch Brood. f 0.45.

Schetsen voor Opstellen ten dienste van de Jongelings-

Vereenigingen op Geref. Grondslag f 0.25.

Iv. FERNHOUT, Saamwerking in de Opvoeding tusschen

Huisgezin en School. f q.20.

W. L. J. VAN DER MARK, Onze Propaganda-Clubs en

hare verhouding tot de Kiesvereenigingen. f 0.45.

C. VELTENAAR, Beza Herdacht. f |.30.

idem idem gebonden f 1.80.

RENKEMA & RUDOLPH, Kerkenordening enz. enz. f 0.70.

S. DATEMA, Geesteskinderen van Pelagius. f 0.65.

W. B. RENKEMA, God en mijn Heil. f 0.75.

idem idem gebonden f |.!0.

Aangekocht werd:

W. B. RENKEMA, Het boek Job. f 2,25 thans voor: f 1.25.

JOH. P. SCHOUTEN, Medische bezwaren tegen Vacci-

natie-dwang. f o.40.

Sluiten