Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEBREDE over Psalm 87.

Psalm 122 : 1 en 2.

Ik ben verblijd, wanneer men mij

Godvruchtig opwekt; zie, wij staan

Gereed, om naar Gods huis te gaan;

Kom, ga met ons, en doe als wij!

Jeruzalem, dat ik bemin,

Wij treden uwe poorten in;

Daar staan, o Godstad, onze voeten.

Jeruzalem is wel gebouwd,

"Wel saam' gevoegd; wie haar beschouwt,

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

De stammen, naar Gods Naam genoemd,

Gaan derwaarts op; daar elk zich buigt Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;

Daar elk Zijn' Naam belijdt en roemt;

Want d' achtb're zetel van 't gericht Is daar voor Davids huis gesticht; De rechterstoelen staan daar binnen.

Bid, met een algemeene stem,

Om vrede voor Jeruzalem.

Het ga hun wèl, die u beminnen.

In onzen Heer en Heiland Jezus Christus geliefde Broeders en Zusters! Op den vorigen Zondagavond werden wij herinnerd aan den weg, welken de Heere onze God Zijn volk geleid heeft in de woestijn en ook heden nog leidt, opdat Hij ons verootmoedige en verzoeke, opdat openbaar zoude worden, wat in onze harten is, en Hij ons daarna weldeed. Nu kan en mag

Sluiten