Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

HUIBERT JACOBUS BUDDING EN ZIJN KRING.

(1834—1839.)

Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Afscheiding in Zeeland.

UIT OORSPRONKELIJKE BESCHEIDEN BESCHREVEN DOOR

D. DE RIJCKE.

(OVERGEDRUKT UIT: ARCHIEF 1906, UITGEGEVEN DOOR HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN).

MIDDELBURG.

J. C. & W. ALT OREEER,

DEUKKEES VAN HET GENOOTSCHAP.

1906.

I

BRO

1906:19

Sluiten