Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(120)

gevel" of wel in de pastorie. Eenerlei opvatting, ook van de kerkelijke aangelegenheden, bond hen samen, en Budding was sinds de eerste kennismaking aller vriend. Met spanning hadden zij later van dominee's tweestrijd kennis genomen, en vooral toen deze openlijk de zijde van Scholte had gekozen, met sympathie de kerkelijke beweging te Biggekerke begroet en gevolgd.

En vóór nog Büdding zijn //non possum" liet hooren, hadden de Middelburgsche vrienden met enkele anderen de hand aan den ploeg geslagen om samen //den hals te buigen onder het juk Jezu Christi", en zich af te scheiden van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap.

Zeer eenvoudig was dit toegegaan. In eene kamer van een gewoon burgerhuis op den //Wal" '), waar de kolenhandelaar Cornelis van Assen de let woonde, waren op Donderdag 10 Maart 1836, ongetwijfeld na afloop van den marktdag, behalve den bewoner een tiental personen bijeengekomen.

Laten we u het gezelschap mogen voorstellen. Op rang en stand behoeven we hier niet bijzonder te letten; want allen zijn lieden uit de gewone burgerklasse.

Na den gastheer C. van Assendelft, noemen we achtereenvolgens den stadstimmerman Marinus Goossen , een gemoedelijk en bescheiden man, evenals de eenvoudige Johannks Minderhout s) , molenaar op //de Hoop'1, baas W illem Brombacher, den bekenden loodgieter uit de Sint-Pieterstraat, voorts den gouvernementsdrukker Antonie Pietkr de Winter, gewoonlijk //Mijnheer de Winter" genoemd. Ook is alhier aanwezig Johannes van der Meulen , die een beddenwinkel heeft in de Langedelft 3). Voorts de tuinbaas van //Tooreuvliedt'" 4)

1) Perceel B 103.

2) Minderhout woonde destijds even als Goossen in de Gravenstraat, later naast zijn molen op het bolwerk.

3) Over de Sint-Jansstraat, in het huis thans bewoond door den heer Theune.

4) Buitenplaats op den Koudekerkschen weg, even buiten Middelburg, toenmaals het eigendom van jhr. J. C. Schorer.

Sluiten