Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Woord onzes Gods bestaat in • flor eeuwigheid.

LEERREDE

OVER

Jesaja 40 vs. 6—8,

DOOR

G. W. LOCHER, Thzn.,

gehouden bij de intree in de Nederl. Geref. Gemeente te Eiberfeld, 2 December 1906.

Uit het Hoogduitsch vertaald.

Jaargang 6. — No. 8.

..STEMMEN UIT JERUZALEM". December 190 6.

Uitgever-Drukker: J. R. Ki.ooster, Groningen.

Sluiten